Endüstriyel Zincir Çeşitleri ve Zincir Dişlisi
  • Ürün Adı: Endüstriyel Zincir Çeşitleri ve Zincir Dişlisi
  • Kullanım Alanları: İmalat Sanayii

Endüstriyel Zincir Çeşitleri ve Zincir Dişlisi

Zincirler bir çok amaç ile kullanılsalar da, en çok güç iletmek, konveyörlerde malzeme taşımak ve kaldırma araçlarında yük taşıma olmak üzere üç temel amaç için kullanılırlar.

Güç iletme:

Zincirler hareketi senkron olarak iletirler. Bu sebeple senkron hareketin olduğu uygulamalarda zaman kayışlarına alternatiftir.Zaman kayışları orta ve küçük güçlerde, zincirler ise büyük güçlerde tercih edilirler. Ataletleri, çok parçalı yapısı ve tam uniform hareket iletememeleri sebebiyle çok yüksek hızlarda kullanılmazlar. Yüksek hızlarda gürültülü ve titreşimli çalışırlar. Bu sebeple motordan ilk hareket hiçbir zaman zincir ile alınmaz. Bir redüktür, kayış-kasnak yada başka bir sistemle devri düşürüldükten sonra zincirler kullanılabilir. Hangi hızlarda kullanılabileceği zincir boyu ile de

alakalıdır. Zincir boyu kısaldıkça daha yüksek hızlarda kullanma şansı doğar.
Transmisyon zincirleri:

Zincirlerin senkron hareket konusunda esas üstünlüğü konveyörlerde taşıyıcı sistem olarak kullanılabilmesidir. Zincirlere eşit aralıklarda takılan kulaklar aracılığıyla çok çeşitli otomasyon uygulaması kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Tek yada çoğunlukla iki zincir, cisimleri (ürünleri) senkron hareket ettirmek için kullanılırlar. Zincir kulakları uygulamanın türüne göre çok çeşitli yapılabilir. Üretici fi rma katoloğundan en uygun kulak tipi seçilip üreticiden verilen hatve aralıklarında yerleştirerek sevketmesi istenir. İki zincirden oluşan sistemlerde genellikle zincirler ince bir mil ile kulaklar
yardımıyla birbirine irtibatlandırılır. Ürün bu ince mil aracılığı ile itilir. Konveyör uygulamalarında zincir bir yüzey yada kanal içinde hareket ettirilir. Bu kanal yada yüzey, zincire hem yataklama
hem kılavuzlama yapar. Transmisyon ve konveyör zincirlerinin en yaygın kullanılan biçimi makaralı zincirleridir. Makaralı zincirler tek yada çok sıralı olabilir. Zincir hatve aralıkları genellikle inç sistemine göredir. (1/2” (12.7 mm) gibi). Aynı hatve aralığında değişik ölçülerde zincirler vardır. Bu sebeple hatve ve sıra sayısı tek başına belirleyici olmayıp seçilen zincirin standart numarası da belirtilmelidir.

Forklift zincirleri:
Yük taşıma uygulamaları için özel tasarım zincirler kullanılır. Bu zincirler yapıları itibariyle büyük yükler taşıyabilirler.

Portve İthalat Danışmanlığı hizmetimiz ile istediğiniz endüstriyel zincir çeşidi ve dişlisine kullanacağınız alana göre istediğiniz özelliklerde istediğiniz miktarda daha kaliteli ve daha uygun fiyata mal edebilirsiniz.

ArabicEnglishTurkish